Endüstriyel sanayiyi günümüze kadar olan zamanda radikal olarak değiştiren dört ana önemli olay yaşanmıştır. Bunlardan ilki 1.Endüstri devrimidir. Su ve buhar gücünün daha verimli olarak kullanılmasını olanak veren mekanik tezgahların 18.yüzyıl sonlarında bulunmasıyla başladı. Sonraki ise, Henry Ford’un üretim bandı tasarımıyla 20.yüzyılın tarihini değiştiren ikinci olay ise 2.Endüstri devrimi başlamış oldu. Elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlamasıyla ürettim hattının büyümesiyle yeni bir devir açılmış oldu. 3.Endüstri devrimi ise 1970’lerde seri üretimde mekanik ve elektroniğin yerini dijitale bırakmasına yol açan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanması oldu. Şimdi ise, birbirlerine bağlı süreç ve nesnelerin veri toplayıp üretim süreçlerini değiştirip geliştirdiğini, makinelerin insanlarla ile iletişimi öne çıkaran yeni bir dönem başlıyor. 4.0 Endüstri, tüm firmaların birbirine bağlı kurumlar olmasını sağlıyor ve bilişimle endüstrinin buluşmasını zorunlu kılıyor. Bu da imalat sektörünün her aktörünü, 4.0 sayesinde her şeyin birbiriyle sürekli iletişimde tutacak bir sistem yapıyor. Böylece ,4.0 endüstriyel teknolojisi şirketler için üretim süreçlerini daha iyi ölçüp, tedarik zincirlerini ve yönetimini kolaylaştıracak. 5.0 sanayisi ise, makinelerin kendi kendilerine öğrenip birbirlerine anlattıkları ,insanların beyinlerini okuyup geleceğe yön verebilecek ve hatta planlı olarak yol çizebilecek olacağı düşünülüyor.

Diğer Yazılarımız