It (information technology) yani bilgi teknolojisi anlamına gelmektedir, alignment ise sıralamak , düzenlemektir. Kaynakların en iyi şekilde düzenlenmesi için yapılan stratejidir. Bu yüzden dolayı iş dünyasında bilgi teknolojileri hayati bir parçadır. Çünkü bilgi teknolojileri olmadan piyasada var olabilmek artık pek mümkün değildir.Günümüzde artık BT(bilgi teknolojileri) ye hakim olmayan kendi şirketinde parasını, zamanını kaybediyor. Bu konu için SLA(service-level-agremeent) ler önemlidir. Kısacası kapsam,kalite ve sorumlukluk gibi servis hizmetleridir. Bunları da yapmak için önce, stratejik hedeflerin belirlenmesi, hedefleri destekleyen girişimcilerin listesi, düşünüp yorumlama, önceliklendirme ve proje sonrası denetimdir. Şirket hedeflerinin ve oluşturulan fikirlerin tekrar üzerinden geçirilerek gündeme getirilmemiş, stratejik hedeflere destek verebilecek gizli kalmış fırsatlara odaklanılır. Projenin nasıl yürütüldüğü değil, sonuçları analiz edilir, sistematik ve objektif bir çalışma yapılır. Analiz sonrasında Projenin ve BT’nin yarattığı değer daha görünür olacaktır.

Diğer Yazılarımız