Big data yani büyük veridir. Küresel yada toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri ,bloglar, fotoğraf ve video gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir. Belli yerden gelen, amacı ve düzeni olmayan, kontrolsüz veri tabanlarında tutulan verinin yapısal olmayan veri yığınıdır. Bu da, üç sorun doğuruyor. Birincisi, bilgi depolama kapasitesi, bilgi işleme kapasitesi ve bilgiler arası bağ kurmadır. Teknolojinin gelişmesi donanım fiyatlarının düşmesine sebep olduğu halde, saklanması gereken verilerin büyüklüğü ve çokluğu nedeniyle donanım maliyetlerini aşırı derecede yükseltebilir. Ancak yüksek maliyetli donanımlarla saklayabileceğimiz bu dev veriyi daha az maliyetli, basit donanımların açık kaynaklıdosya sistemleri ile birleştirilmesiyle oluşan dev veri çözümlerinde saklamak mümkün. Ayrıca, büyük veri doğruluğu daha emin karar vermeye yardımcı olur, ve daha iyi kararlar, daha yüksek operasyonel verimlilik, maliyet düşürme ve düşük riskine neden olabilir. Veri içerisinde bileşenler şöyledir; çeşitlilik , hız ,veri büyüklüğü ,doğrulama ve değerdir. Çeşitlilik; farklı format, teknoloji ve dillerdeki bilgilerdir fakat birbirlerine bütünleşip dönüşmelere gerekmektedir. Hız; işlem çeşitliliğinin ve sayısının aynı anda artmasıdır. Veri büyüklüğü bilgi kapasitesinin artması, Doğrulama ise; bilgi akışının güvenli olması için diğer bir bileşendir. Değer ise, üretim ve işleme katmanlarından sonra kurum için bir artı değer yaratıyor olması gerekiyor. Değer en önemlisi , çünkü elinizin altında anlık doğru karar vermenizi etkileyen bir faktör.

Diğer Yazılarımız