Marka, bir üretici veya satıcının tüketicilere belirli özellik ve yararları sürekli olarak sunacağının bir vaadi ve garantisi olup isim, işaret ve sembol gibi bir satıcının ürününün diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahip olmasıdır.Temelde marka çeşitleri ikiye ayrılır.Bunlar ticaret ve hizmet markalarıdır.Ticaret markalarının amacı kendi ürünlerini rakiplerden farklılaştırıp tescil ettirmedir.Hizmet ise; insanın bedenine (kuaför,restoran) ,insan zihnine (dershane,danışmanlık),fiziksel varlıklara göre (depolama,nakliye) ve soyut varlıklara (bankacılık,sigorta) hizmet eder. Marka konumlandırma ise başka önemli faktördür. Markanın insan zihninde bir pencere açıp buradan yol almaktır.Fakat burada ürün ile ne yaptığınızdan çok,insanların zihninde ne yaptığınızdır. Burada insan zihnini etkilemek için piyasaya ilk giren olmak çok önemlidir. Ayrıca hedefteki pazarı ve rekabet koşullarını detaylı bir şekilde analiz etmek konumlandırma için hayati bir konudur.Pazarın bölümlendirilmesi ise ikiye ayrılır. Birincisi tüketicinin özelliklerine göre bölümlendirme.Burada, psikografik (değerler,tutumlar,yaşam tarzı,fikirler ve inançlar) ve demografik (yaş,cinsiyet,gelir) ve coğrafi (uluslararası,bölgesel) gibi şeyler bölümlendirmedir.Değerler ise tüketicilerin bireysel ya da sosyal nedenlerle dolayı bazı davranışları ve amaçları başkalarından daha çok tercih edilebilir olan inanışlarıdır.Bunlar ise üçe ayrılır.Hedonik değerler; üründen mutluluk ve zevk alma.Empati değerler; güvenlik ve aidiyet duygusu ve saygı görme.Kendini gerçekleştirme değeri ise kişisel gelişim ve başarı duygusudur.İkinci bölümlendirme ise, Tüketicilerin davranışsal yönünden bölümlendirmesidir.Bunlar,sadakat düzeyi sırasıyla; değiştirme olasılığı yüksek olanlar,değiştirmeye açık olanlar, değiştirmeyi düşünmeyenler ve sadakat düzeyi fazla olanlardır. Marka kimliği anlayışı ise bir markanın anlamlı veya benzersiz olan her şeyi kapsamasıdır. Günümüzde teknolojik ve finansal gelişmeler sonucu rekabetin giderek yoğunlaşması ve bu doğrultuda aynı kategorideki ürünler arasındaki farklılıkların giderek azalması ile birlikte marka kimliği anlayışının taşıdığı önemini arttırmıştır.Marka kimlik unsurlarının özellikleri ise, hatırlanabilir ve tanınabilir olmalı,anlamlı olmalı,beğenilirliği yüksek olmalı , uyarlanabilirliği olmalı ve korunabilir olmalı. Marka kimliği, hem görsel kimlik unsurları gibi somut değerleri hem de markanın müşteriler de çağrıştırdığı değerler, anlamlar gibi markaya ait soyut değerler bütününün bir yansımasını oluşturmalıdır.

Diğer Yazılarımız