Agile’nin Türkçe karşığı çeviktir ,fakat iş dünyasındaki anlamı ise müşteriden gelen değişimlere hızlı ve verimli şekilde adapte olabilmedir. Agile yöntemi değişimden en yüksek değeri çıkarabilmektir. Scrum ise karmaşık sorunların belirlenerek, yaratıcı ve üretken bir yolla yüksek değerde ürün geliştirilebilecek bir taslaktır. Scrumda şeffaflık,gözlem ve adaptasyon önemlidir. Product Owner işin sahibidir.O sadece yapılası istenen işi yani “Product blacklog” u tanımlar, önceliklendirir ve ürün özelliğini belirler.Paydaşlarını yani “stakeholders” ları yönetir ve sonunda çıktıyı ya kabul der ya da red eder.Ürün değerini en üste çıkarmakla görevlidir. Scrum Master ise takım yani “development team” in lideridir. Engelleri kaldırır ve süreci destekler.Takımı bir arada tutar ve yönlendirir. Development Team ise kendini kendine organize olan ve gerekli olan tüm yetkinliklere sahip olan bir gruptur. Sayıları üç ile dokuz arası değişir çünkü üçten az olursa etkileşim zayıflar üretkenlik artışı sınırlı kalır ancak dokuzdan da fazla olursa çok fazla koordinasyon ihtiyaçları olduğu için fazla karmaşıklığa neden olur. Bu ekip sprint backlogdaki işlere odaklanıp kaliteli çalışan yazılım üretirler ve süreci iyileştirirler. Sprint, bir ayı geçmeyen scrumda peşpeşe aralıklardan birbirini takip etmesidir. Scrum içindeki tüm olaylar sprintlerde gerçekleşir ve sprintler dörde ayrılır. İlki Sprint Planning tir.Burada sprintin hedefin belirlenir ve sprinte alınacaklar seçilir. Ürün bu sprint sonunda nasıl “done” olucağı belirlenir. Kararları development team belirler ve ilerisindeki sprintlerde ne yapacaklarını belirlerler. Bu sprint bir aylık sekiz saatle sınırlıdır. İkincisi Daily Scrum dur.Bu sprint 15 dakkikalıktır development team kendine “dün ne yaptım?,”bugün ne yapacağım?” ve “önümdeki engel ne?” sorularını soruduğu günlük toplantıdır.Ayrıca bu sprintte spring backlog ve burn-down chart güncellenir.Burn-down chart ise kalan gereksinimler ile geçen zaman grafiğidir. Üçüncüsü ise Sprint Review dur.Bu toplantıya paydaşlar dahil herkes katılır ve bir ayda 4 saat ile sınırlıdır.Paydaşlardan yapılan ürün hakkında fikir alınır.Sonraki sprintte iş önceliği konuşulur ve product backlog önceliği güncellenir.Son olarak da sprint retrospective ise sprint sonunda değerlendirmedir. Scrum team için gözlem ve adaptasyon fırsatı olup tanım ve süreç değerlendirilir.Bu sprint ise 3 saat ile sınırlıdır.Sonunda scrum team iş yapış tarzını iyileştirir. (Bazı tanımlar ise Dod – definition of done ise iş yapış standartlarımızı geliştirir, daha kapsamlı düşündürmeyi sağlar ve kaliteyi korumamızı sağlar. İncrement ise bir sprint boyunca toplanan tüm sprint backlog ıtemlerin ve incrementlerin toplamıdır.Sprint sonunda incrementler done olmalıdır.)

Diğer Yazılarımız